Để khẳng định được năng lực cung ứng các dịch vụ tổng hợp chuyên nghiệp cũng như thành công trong việc tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, Công ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo vệ Hùng Hậu luôn nỗ lực đổi mới, nâng cấp toàn bộ nhằm đạt chuẩn các quy chế, quy định của các cơ quan chức năng.

Và dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một số giấy phép, giấy chứng nhận. Hy vọng có thể giúp quý khách có góc nhìn khách quan nhất về loại hình dịch vụ tổng hợp của Công ty chúng tôi.