Bảo an - Vệ sinh - Bảo trì

DỊCH VỤ HUNGHAU HOLDINGS

Công ty
028. 6265 4733

P. Phát triển Kinh doanh
0967 797 333

P. Dịch vụ Bảo trì
0168 959 4173

P. Nghiệp vụ Bảo vệ
0903 809 211

P. DV Vệ sinh công nghiệp
0988 314 135

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC